بازرسی، نگهداری و ایمنی کارواش بخار

کارواش بخار ثابت 510
دیگ بخار ، کارواش بخار ، بویلر بخار
18 آوریل 2017
روش شستشوی خودرو با کارواش نانو بخار
18 آوریل 2017
ماشین سازی زاگرس

بازرسی، نگهداری و ایمنی کارواش بخار

کارواش بخار نوعی از دیگ های بخار هستند که صرف نظر از اندازه و نوعشان می توانند خطرناک باشند و چنانچه درست بازرسی و نگهداری نشوند باعث خسارت جانی و مالی قابل توجهی خواهند شد. اگر چه ادوات ایمنی دیگ از تبدیل شدن شرایط عملیاتی خطرناک دیگ به فاجعه جلوگیری میکنند،اما فقط با نگهداری درست می توان از وقوع شرایط عملیاتی خطرناک در دیگ های بخار پیشگیری نمود. تنها راه جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح ادوات ایمنی یا کنترل دیگ های بخار این است که نگهداری، تست، و بازرسی مورد نیاز آن ها به طور مرتب انجام شود. در آمریکا بازرسی مرتب دیگ های بخار امری قانونی است که اکثراً توسط ایالات و در بعضی موارد توسط فرمانداری ها و شهر ها کنترل می شود. دیگ های بخار باید توسط بازرسین گواهینامه دار طبق یک برنامه زمانی مدون مورد معاینه قرار گیرند.

سرویس و نگهداری روز مرۀ دیگ های بخار از مسئولیت های مهندسین تأسیسات، مدیران نگهداری ساختمان و یا مدیران ساختمان است.

نکتۀ مهم و قابل توجه این است که اکثر مشکلات دیگ های بخار اتفاق نمی افتند؛ بلکه به تدریج و طی یک دوره زمانی طولانی بوجود می آیند به گونه ای که غالباً پرسنل نگهداری متوجه آن ها نمی شوند. بازرسی مرتب دیگ های بخارعلاوه بر ایمنی،از نظر عملکرد بهینه و راندمان انرژی نیز حائز اهمیت است. دیگ های بخار انرژی بالایی مصرف می کننــــــد و از لحاظ مصرف انرژی سالانه، دومین مصرف کننده عمده در سیستم های تهویه مطبوع می باشند. عملکرد ناکارآمد دیگ های بخار به منزلۀ اتلاف انرژی وافزیش هزینه هاست. بازرسی های منظم همچنین می توانند عمر یک دیگ را طولانیکنند.

برنامه هفتگی دیگ های بخار:

در حالتی که مشعل روشن است، با حضور مسئول تأسیسات دیگ های بخار، کلید پمپ تغذیه آب را روی حالت خاموش قرار داده و بگذارید در اثر تبخیر، سطح آب پایین رود تا به علامت کم آبی روی شیشه آبنما برسد. در این وضعیت ، باید مشعل خاموش شده و چراغ مربوط به سطح آب کم روشن و زنگ خطر شروع بکار نماید. توسط کلید مربوطه، زنگ را قطع و اجازه دهید آنقدر بخار خارج گردد تا به سطح آب خیلی کم برسد. در این لحظه چراغ مربوط به سطح آب خیلی کم روشن شده و آژیر شروع بکار می کند. صدی آژیر توسط کلید مربوطه قطع و پس از اینکه این مراحل به خوبی کنترل شد، پمپ تغذیه آب را روشن و آبگیری را کامل کرده و مشعل را روشن نمایید. این مراحل جهت اطمینان از عملکرد سیستم کنترل آب انجام می شود. دیگ نمی بایست مدت زیادی در حالت سطح آب خیلی کم باقی بماند.

تجهیزات هشدار دهنده دیگ از قبیل زنگ ها و لامپ ها را کنترل نمایید.

چنانچه در مراحل فوق اشکالی مشاهده شد، سریعاً جهت رفع آن اقدام و در صورت عدم موفقیت ، با شرکت، تماس حاصل فرمایید.

صافی پمپ تغذیه را کنترل نموده و در صورت نیاز آنرا تمیز نمایید.

وقتی که مشعل درحال کار می باشد، چشم الکتریکی را از جای خود خارج کنید. شعله باید بلافاصله قطع و چراغ اخطار روشن شده و آژیر شروع بکار نماید. بدین ترتیب مدار کنترل شعله بررسی می گردد. چشم الکتریکی را با پارچه ی نرم و تمیز پاک کرده و در جای خود قرار دهید. الکترودهی جرقه زن و فنجانک سوخت (1) یا نازل (2) را کنترل و درصورت مشاهده رسوب تمیز نمایید.

اتصالات دمپر هوا و سوخت را کنترل نمایید.

برنامه ماهانه

  • یاطاقان های پروانه دمنده را گریسکاری کنید.
  • موتور های الکتریکی را طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاری نمایید.
  • پمپ تغذیه را از نظر نشت و یا ایجاد سر و صدا برسی کنید.
  • صافی سوخت را بازدید کرده و در صورت نیاز، با گازوئیل شستشو نمایید.
  • صافی پمپ آب را باز کرده و در صورت لزوم، رسوبها و گرفتگی احتمالی آنرا رفع و صافی را کاملا تمیز نمایید.
  • کلیه اتصالات و شیرها را ا ز نظر نشت، کنترل کرده و در صورت اشکال آنها را رفع عیب نمایید.

برنامه فصلی :

  • مشعل راکاملاتمیزکرده وازنظرنشت کنترل کنید.
  • لوله های پاس 2 و 3 را (درصورت وجود دوده در لوله ها) توسط برس مخصوص تمیز نمایید.
  • با رعایت کلیه نکات ایمنی، دریچه های آدم رو و دست رو را باز کرده، داخل دیگ را از نظر رسوب و زنگ زدگی به صورت کامل بازدید نمایید.

تذکر: مواردفوق رادراولین فصل کاری دیگ انجام دهیدوبعدازآن با توجه به میزان بهره برداری از دیگ، برای انجام آنها می توان اقدام نمود. بدین معنی که می توان تعیین کرد که درچه فاصله زمانی لوله ها و در چه فاصله زمانی داخل دیگ را می بایست بازدید کرد. باید در نظر داشت که حداکثر زمان تمیز کاری لوله ها از سه ماه تجاوز ننماید، چون با تمیز نگه داشتن لوله ها، بازدهی دیگ بیشتر خواهد شد. چنانچه سطوح لوله بری مدت طولانی تمیز نشود، علاوه بر پایین آوردن ظرفیت اسمی دیگ، عمر لوله ها هم کاهش می یابد.