بر چسب انرژی A کارواش بخار

کارواش بخار زاگرس
۱۳ آبان ۱۳۹۸
دستگاه کارواش بخار در کرونا
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
کارواش بخار زاگرس
برچسب انرژی گرید A کارواش بخار زاگرس

شرکت ماشین سازی آذر استیل فن آوران زاگرس مفتخر است برای انواع دیگ بخار ، دیگ آبگرم ، کارواش بخار  توسط شرکت بازرسی سازمان  استاندارد ، مهندسین مشاور پویا پرتو تبریز که تنها دارنده گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی انرژی گرید A دیگ های بخار (کارواش بخار ) از اداره استاندارد می باشد . که انواع دیگ های بخار این شرکت مورد بازرسی انرژی قرار گرفت و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه راندمان بهتر دیگ بخار ، کارواش بخار با برچسب انرژی A گردید که این موفقیت در کارواش بخار برای اولین بار در ایران برای شرکت ماشین سازی فن آوران زاگرس ثبت گردیده است .

در این بازرسی  تست انواع دیگ  بخار های کارواش با ظرفیت های متفاوت  مورد آزمایش  قرار گرفته و پس از محاسبه میزان گاز مصرفی و مقدار آب تبدیلی به بخار در واحد زمان و دمای خروجی از اگزوز راندمان بویلر ها محاسبه گردید.