تابلوی افتخارات

استاندارد ها و افتخارات صنایع ماشین سازی زاگرس

تابلو افتخارات ماشین زاگرس زاگرس ، تلاش بی شائبه و روز افزون و ارائه ایده های نو آورانه در حوزه فناوری های نوین و ماشین ساز
عکس های مربوط به همایش ملی نام آوران صنعت ، دانش و فناوری توسط وزارت محترم صنعت معدن و تجارت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در اسفند ماه سال 1391 که ماشین سازی زاگرس موفق به دریافت تندیس بلورین و مدال افتخار مدیریت و خلاقیت در زمینه صنعت ماشین آلات گردید

فیلم مربوط به اهداء جوایز همایش ملی نام آوران صنعت ، دانش و فناوری توسط وزارت محترم صنعت معدن و تجارت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در اسفند ماه سال 1391 که ماشین سازی زاگرس موفق به دریافت تندیس بلورین و مدال افتخار مدیریت و خلاقیت در زمینه صنعت ماشین آلات گردید