صادرات کارواش بخار به کشور آذربایجان

بویلر روغن داغ – قیمت دیگ روغن داغ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کارواش بخار زاگرس
۱۳ آبان ۱۳۹۸

کارواش بخار زاگرس در کشور آذربایجان شهر باکو شرکت دولتی حمل و نقل قطار ADY

صادرات دیگ بخارشوی صنعتی کارواش ۲۲۰۰ لیتری با خروجی بخار ۱۰۰۰ کیلو گرم بر ساعت به کشور آذربایجان شهر باکو جهت استیم شویی خط راه آهن و قطار ریلی ADY کشور آذربایجان و فروش دستگاه مستقیم به دولت کشور آذربایجان سازمان ریلی آن کشور شرکت ADY

شرکت ADY مخفف شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان است که بزرگترین و تنها شرکت خط ریلی این کشور می باشد .

این شرکت دستگاه کارواش نانو بخار را برای شستشوی داخل کابین و صندلی ها و قسمت شستشوی واگن های حمل نفت ، مازاد و گازوئیل خریداری کرده است

این برای ماشین سازی فن آوران زاگرس جای خوشخالی دارد که این شرکت دولتی کشور آذربایجان شرکت ما را برای خرید انتخاب نموده و آن هم نشان از استانداردهای بین المللی شرکت زاگرس دارد

کارواش بخار 
کارواش نانو بخار 
دیگ بخار 
بخارشوی صنعتی

صادرات_عراق

کارواش_بخار

کارواش_نانو

کارواش_سیار

کارواش

کارواش_بخار

کارواشبخارسیار

کارواشبخارارومیه

کارواشبخارزاگرس

کارواشبخارزغال_سنگ

کارواشبخارزغالسنگافغانستان

کارواشبخارصادرات_افغانستان

کارواشبخارترکیه

کارواش_اتوماتیک

صندلی_ماشین

شستشو

تمیزکردن_مبلمان

#شستن

صندلی_خودرو

کارواشبخار