صادرات کارواش بخار به کشور لبنان

کارواش نانو بخار سوپر اولتر
18 اکتبر 2018
دیگ بخار کارواش بخار
2 دسامبر 2018

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ صنایع ماشین سازی فن آوران زاگرس ، صادرات دستگاه کارواش نانو بخار به کشور لبنان شهر بیروت

این دستگاه قرار است در بزرگترین کارواش شهر بیروت لبنان به عنوان کارواش بخار نصب گردد .