اخبار

۹ مرداد ۱۳۹۶

کاربرد پمپ آب در دستگاههای کارواش بخار

پمپ وظیفه پمپ در دیگ بخار تامین و تزریق آب مورد نیاز به دیگ می باشد. پمپ باید بتواند مقدار آبی که در دیگ به بخار تبدیل می­ گردد را جبران نموده و از کاهش سطح آب دیگ جلوگیری نماید. پمپ تغذیه دیگ­های بخار معمولاً […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

وظیفه پرشر سوئیچ در دستگاه کارواش بخار

پرشر سوییچ وظیفه پرشر سوییچ (Pressure Switch) در دستگاههای کارواش بخار  تنظیم و کنترل فشار دیگ کارواش  می باشد. (تنظیم فشار دیگ در درجه اول باید بر اساس فشار طراحی دیگ و سپس متناسب با نیاز مصرف کننده صورت گیرد.) دیگ های بخار کارواش  متناسب با […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

وظیفه لول کنترل در دستگاه کارواش بخار

وظیفه اصلی لول کنترل در دیگ بخار کارواش کنترل کننده سطح آب می باشد کنترل کننده سطح یا لِوِل کنترل (Level Control) وظیفه کنترل سطح آب درون دیگ بخار کارواش را به عهده دارد. متناسب با ظرفیت دیگ و مطابق استاندارد تعداد کنترل کننده های […]
۹ مرداد ۱۳۹۶

وظیفه آبنما مغناطیسی یا لول گیچ در دستگاه کارواش بخار

نشان دهنده سطح (آبنما) نشان دهنده سطح (Level Indicator) یا آبنما وظیفه نمایش سطح آب درون دیگ را به عهده دارد. متناسب با ظرفیت دیگ و مطابق استاندارد تعداد آبنما های دیگ یک یا دو عدد خواهد بود. نشان دهنده های سطح آب به دو صورت […]