نانو کارواش بخار پسماند

ارسال بویلر کارواش بخار به ترکیه
8 نوامبر 2021

راه اندازی و افتتاح اولین کارواش نانو بخار پسماند شهرداری تهران و پخش این مراسم افتتاحیه از شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران که این کارواش بخار مربوط به شهرداری منطقه 19 تهران می باشد . که با توجه به زیست محیطی و استفاده خیلی کم از از منابع آب باعث شده مورد دولت و شهرداری تهران قرار گیرد برای شستشوی طعل های آشغال و معابر هم کاربرد فراوانی دارد این دستگاه کارواش نانو بخار فن آوران زاگرس
ساخت این دستگاه کارواش نانو بخار توسط شرکت ماشین سازی آذر استیل فن آوران زاگرس می باشد
که کار تولید کننده دیگ بخار ؛ دیگ ابگرم با نشان استاندارد ملی ایران 4231,bs2791 رو دارد