نظرسنجی از ارباب رجوع

هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است .

احتراما " با توجه به اینکه ماشین سازی زاگرس دارنده استاندارد بین المللی ISO 10002:2004 ( استاندارد رضایت مندی مشتری ) از ACL انگلستان می باشد و با عنایت به برگزاری طرح تکریم حمایت از مشتری و رضایت مندی مشتری , متمنی است عنایت فرمائید در طرح بزرگ نظر سنجی از ارباب رجوع ماشین سازی زاگرس شرکت کرده و ما را در این طرح و هدف یاری نمایید .

این فرم جهت استفاده از نظرات ارزنده شما تهیه گردیده است .