کارواش نانو بخار سوپر اولتر

هجدهمین نمایشگاه صنعت ، کارواش بخار
11 اکتبر 2018
صادرات کارواش بخار به کشور لبنان
1 نوامبر 2018

کارواش نانو بخار  نوع سوپر اولتر فایرتیوپ دستگاهی هست که می توان با مصرف سوخت پایین ، حداقل سوخت و حداکثر راندمان حرارتی بیشترین بخار دهی رو از دستگاه گرفت که این روش برچسب انژری اداره استاندارد و گواهی استاندارد نام دارد مورد تایید سازمانهای مربوطه می باشد

#کارواش بخار #کارواش نانو بخار # کارواش بخار سیار # کارواش بخار پشت وانتی #کارواش بخار زاگرس #کارواش بخار فن آوران #کارواش نانو بخار سیار @ استیم تانکر شویی # Steam Boiler Carwash