استانداردهای ISO

اثبات درستی استاندارد CE ماشین سازی زاگرس
15 ژانویه 2017
ماشین سازی زاگرس موفق به اخذ گواهینامه های Iso 9001:2008 (استاندارد بین المللی سیستم مدیریت و کیفیت ) و Iso 10002:2004 (استاندارد بین المللی سیستم رضایت مندی مشتریان ) از کشور انگلستان گردیده است . که این موفقیت را به تمامی مشتریان عزیز تبریک عرض می نماییم .
استاندارد کارواش بخار
استاندارد کارواش بخار
SKMBT_C45219010913530_0001