معاون جدید امور مالی ایزو معرفی شد

مشکلات بزرگ و خطرناک کارواش بخار غیر استاندارد
۲۶ دی ۱۳۹۵
cnc
اصطلاح CNC
۲۶ دی ۱۳۹۵
Olivier-Peyrat

Olivier-Peyratمعاون جدید امور مالی ایزو معرفی شد آقای Olivier Peyrat برای دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، به عنوان معاون امور مالی ایزو منصوب شد. وی اولین فردی است که برای تصدی پست جدیدی که در سال ۲۰۱۲ توسط ایزو ایجاد شد، انتخاب شده است، ایزو این کار را برای بهبود اداره سازمان انجام داده است.آقای Peyrat از سال ۲۰۰۳ به عنوان مدیرکل گروه استاندارد فرانسه (AFNOR) فعالیت می نماید. وی به عنوان نماینده AFNOR در مجمع ایزو و کمیته دائمی امور مالی یا راهبردی از سال ۲۰۰۳ شرکت نموده است. ایشان همچنین رئیس کمیته ایزو برای ارزیابی انطباق (ISO/CASCO) در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بوده است. پیشینه دانشگاهی وی در زمینه مهندسی و مدیریت بازرگانی است. وی کار حرفه ای خود را در سال ۱۹۸۴ در اداره منطقه ای صنعت و تحقیق Ile de France آغاز نمود و پس از آن مناصب مدیریتی متعددی را در ارتباط با کیفیت و صدور گواهی در مدیریت دولتی کسب کرد. در سال ۱۹۸۹، به انجمن تضمین کیفیت فرانسه (AFAQ) پیوست و در سال ۱۹۹۳ به عنوان مدیرکل این انجمن انتخاب شد. در سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ به عنوان مشاور وزیر صنعت فرانسه خدمت نمود و در سال ۱۹۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره AFAQ ASCERT International منصوب گردید. وی همچنین ریاست کمیته های مختلف استاندارد و گروه های کاری در سطح ملی، اروپا و بین المللی را به عهده داشته است.
منبع: سایت ISO

مترجم:‌ پریسا فقیهی

ویراستار: سیامک سهرابی نژاد